Til forsiden       INNREDNING OFFENTLIG MILJØ

INTARSIA innholdside

| Industrihus | Håndtegnet Kaffestasjon | Sykehjem |


Innredning av offentlig miljø krever at investeringene gir effektive, smarte, holdbare og gledesskapende romløsninger!

  • Analyser behovet og planlegg godt!
  • Praktiske løsninger gir økonomisk gevinst!
  • Estetikk selger!
  • Naturlig fremdrift er: Analyse, skissefase (krever ajourførte tegninger), revisjoner, detaljprosjekt, beskrivelse, anbudsinnhenting, evaluering og kontroll.
  • Involver interiørarkitekten i den grad du selv ønsker,- rimelige eller kostbare løsninger er ditt valg!