Til forsiden       MILDEHEIMEN SYKEHJEM

INTARSIA innholdside

Mildeheimen sykehjem ble åpnet i desember 2003, med 64 plasser fordelt på 4 avdelinger for somatiske pasienter og 3 avdelinger for demente.

Med dagsenter, fellesarealer og kontorer, utgjør arealet ca 5000 m2, fordelt på to etasjer. Arkitekt Kristian Beck, Perspektiv Arkitekter as, har gitt anlegget en organisk form, vakkert plassert med gode sol- og utsiktsforhold til Fanafjorden. Byggherre er Bergen Kommune, BBE KF.
Innredningsjobben har vært utført i samarbeid med interiørarkitekt MNIL Margareth B. Horne.
Arbeidet besto av å utarbeide møbleringsplaner, innvendig fargesetting, valg av gardiner og møbler. En mengde eldre møbler skulle gjenbrukes og innpasses. Videre utarbeidelse av skjemategning for kjøkken, bad, beboerrom og vaskerom. Vi har håndtert alt løst inventar og utstyr med kalkyle, beskrivelse, anbudsinnhenting, evaluering og kontroll.

Tilbake til innredning offentlig miljø